Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Bestuur

Bestuurslid

R. Hack
Dinteloord


Penningmeester

J. van Meer
Klundert
meer3761@planet.nl
0168-402469


Voorzitter

Drs. J.G. Meijer
Cadzand
strijder@xs4all.nl
0117-392502


Bestuurslid

H. Remijn
Burgh-Haamstede


Secretaris

E. Soldaat
Stad a/h Haringvliet
rietheuvel.ea@kpnmail.nl
0187-483179
06-53947710


Bestuurslid

M. Verbrugge
Walsoorden


Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Zuid-West

BLHB dringt aan op pachtprijsaanpassing

02 mei 2018

Haren, Landelijk —  Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft pachtprijs niet bijgesteld op basis van de veranderpercentages van 1 juli 2017. De BLHB heeft nu via een brief aangedrongen om de veranderpercentages voor de 14 pachtregio’s die allen negatief waren, alsnog bij haar leden, pachters, door te voeren. Ook doet de BLHB wederom een beroep op de RVB om haar bereikbaarheid voor pachters te verbeteren en voortaan een gespecificeerde factuur naar de pachter te verzenden. meer »

Uitnodiging Jaarvergadering BLHB

27 feb 2018

Haren, Landelijk —  Het bestuur van de BLHB nodigt haar leden en genodigden van harte uit tot het bijwonen van de jaarvergadering. Deze vindt plaats op: meer »

BLHB wenst aanpassing beleid Rijksgronden

26 feb 2018

Haren, Landelijk —  De BLHB pleit voor agrarische structuurverbetering als doel van het beleid voor de agrarische Rijksgronden. Ook pleit BLHB om de inschrijvingen voor de uitgifte van agrarische gronden te schrappen en te kiezen voor een beheer dat gericht is op de toekomst en tot een duurzame agrarische bedrijfsvoering leidt. Dit schrijft BLHB in een brief naar Staatsecretaris Knops van Binnenlandse zaken. meer »

Geen vervolg voor BLHB

05 sep 2017

Haren, Landelijk —  BLHB ziet geen mogelijkheden voor een vervolg op het pachtoverleg over de zogenaamde losse eindjes. BLHB is alleen welkom onder de voorwaarde dat de BLHB het zogenaamde eindakkoord van Spelderholt onderschrijft. meer »

Lagere pachtnormen en veranderpercentages 2017

02 jun 2017

Haren, Landelijk —  De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de regionormen en veranderpercentages 2017 bekendgemaakt. De pachtnormen voor alle 14 pachtregio’s in 2017 zijn lager dan in 2016. Het gemiddelde veranderpercentage over de 14 pachtprijsregio’s is min 14,3% en is daarmee redelijk fors. De slechtere bedrijfsresultaten in 2015 werken in het vijfjaarlijks gemiddelde sterk door. meer »

BLHB-input voor Kabinetsformatie

19 apr 2017

Haren, Landelijk —  De ontwikkelingen in het verleden en ook naar de toekomst noodzaken bijstellingen in de pachtwetgeving zodat het financieringsinstrument pacht als grondgebruikstitel aan de Nederlandse land- en tuinbouw kan bijdragen. BLHB wenst op korte termijn maatregelen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en voor de langere termijn een grondige herziening van het huidige pachtstelsel. In een brief verwoordt BLHB haar wensen voor de kabinetsformatie. meer »

Beeld pachtafhankelijke bedrijven somber

27 mrt 2017

Haren, Landelijk —  Wageningen Economic Research concludeert in haar onderzoek dat zeer sterk pachtafhankelijke bedrijven ver onder het gemiddelde inkomen van alle bedrijven scoren. Ook is het aantal zeer sterk pachtafhankelijke bedrijven in de akkerbouw en melkveehouderij in de periode 2007-2015 sterk verminderd. meer »

Jaarvergadering BLHB 9 maart 2017

17 feb 2017

Haren, Landelijk —  Op 9 maart vindt de BLHB-Jaarvergadering plaats. In het kader van de verkiezingen voor de Tweede kamer zullen aan de hand van het thema ‘Landbouw, pacht en duurzaam bodemgebruik’ verschillende kandidaten voor de Tweede Kamer hun visie geven. Jaco Geurts, het CDA,kan deze bijeenkomst niet bijwonen en daarom een interview met hem in deze Landpachter en dient tevens als opwarmer voor de Jaarvergadering. meer »

Stabilisering pachtnormen

30 jan 2017

Haren, Landelijk —  In opdracht van het ministerie van Economische zaken heeft Wageningen Economic Research de Spelderholt-voorstellen om de jaarlijkse wisselingen van de pachtnormen met een indexering te verminderen doorgerekend. Deze methoden zijn geanalyseerd en tevens zijn ook andere opties door Wageningen Economic Research verkend. meer »

Agenda Ledenraad en districtsbijeenkomsten

24 jan 2017

Haren, Landelijk —  Diverse districten hebben hun bijeenkomsten in 2017 belegd. meer »