Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

| 09-06-'16

Bijeenkomst district Flevoland Spelderholt mislukt

Op dinsdag 28 juni 2016 organiseert het BLHB-district Flevoland in samenwerking met NAJK een bijeenkomst over het mislukken van het Spelderholt-overleg, de vernieuwing van het pachtstelsel. De locatie van de bijeenkomst is Shortgolf, Rivierduinweg 9, Swifterbant Ook de BLHB-leden buiten het district zijn van harte welkom. Het eindvoorstel van de initiatiefnemers van het Spelderholt-overleg dat door de verpachters en LTO Nederland wel werd onderschreven zou grote gevolgen voor de pacht hebben. Het uitfaseren van de huidige reguliere pacht zou het gevolg zijn.

Het pachtoverleg, het zogenaamde Spelderholt-overleg, is mislukt. BLHB en NAJK hebben het voorstel van de initiatiefnemers afgewezen. Het voorliggende voorstel was ten opzichte van de voorstellen in 2015 nauwelijks aangepast. Deze werden toen door BLHB, NAJK en LTO schriftelijk afgewezen, omdat ze geen bijdrage aan een duurzaam grondgebruik en de bedrijfscontinuiteit leverden. De breekpunten voor BLHB, en NAJK en LTO waren toen de correctieve toetsing, het overgangsrecht en de loskoppeling van de pachtprijzen met de grondbeloning voor de nieuwe pachtvormen. In het eindvoorstel is de correctieve toetsing voor de pachters zelfs verslechterd. Opmerkelijk is dat LTO Nederland wel kon instemmen met het loslaten van het idee dat de prijs van de pacht moet samenhangen met wat de boer op de grond kan verdienen. Daarmee kiest LTO ook voor het uitfaseren van het huidige reguliere pachtbedrijf, omdat geen boer uiteindelijk een bedrijf volgens reguliere pacht rendabel zal kunnen exploiteren.