Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 25-10-'15

Oproep kandidaten bestuur BLHB

Het bestuur roept kandidaten op te solliciteren naar twee vacatures in het bestuur BLHB. Deze ontstaan in het voorjaar 2016. In het voorjaar 2016 zijn twee leden van het bestuur BLHB de heren G. Harmsen en J. Hoogland statutair aftredend en stellen zich niet herkiesbaar. Het bestuur roept kandidaten op te solliciteren. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 1 november per email of brief verzenden naar de secretaris van het bestuur: De heer J. Bosman jbosman@blhb.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris tel. 0524-571850 / 06-39032126

Artikel "Oproep kandidaten bestuu…" is nog niet geschreven!