Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Wat doet de BLHB?


De BLHB (Bond voor landpachters en eigen-grondgebruikers) behartigt uw belangen.
Of u als boer nu eigen land bezit, land pacht, of beide.

De BLHB is een ledenvereniging die boeren helpt en adviseert.