Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Agenda 2023 – 2024

Vergaderschema landelijk bestuur BHLB

Vrijdag 8 december 2023
Vrijdag 19 januari 2024
Vrijdag 16 februari 2024 (ledenraadvergadering)
Vrijdag 22 maart 2024
Vrijdag 19 april 2024
Vrijdag 31 mei 2024
Vrijdag 28 juni 2024
Vrijdag 6 september 2024
Vrijdag 27 september 2024
Vrijdag 4 oktober 2024
Vrijdag 1 november 2024 (ledenraadsvergadering)
Vrijdag 15 november 2024 (algemene ledenraadsvergadering)
Vrijdag 6 december 2024

Ledenraad

Vrijdag 16 februari 2024 (onderwerp financiële verslaglegging)
Vrijdag 1 november 2024

Algemene ledenvergadering

 Vrijdag 15 november 2024