Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Agenda 2024

Vergaderschema landelijk bestuur BHLB

Vrijdag 31 mei 2024
Vrijdag 28 juni 2024
Vrijdag 6 september 2024
Vrijdag 27 september 2024
Vrijdag 4 oktober 2024
Vrijdag 6 december 2024

Ledenraad

Vrijdag 1 november 2024

Algemene ledenvergadering

 Vrijdag 15 november 2024