Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Agenda 2023

Vergaderschema landelijk bestuur BHLB

Vrijdag 17 februari: ledenraadvergadering: bespreking financiële verslaglegging

Vrijdag 24 maart

Vrijdag 21 april

Vrijdag 2 juni

Vrijdag 30 juni

Vrijdag 14 juli: bestuursuitje

Vrijdag 8 september

Vrijdag 6 oktober

Vrijdag 3 november: ledenraadvergadering

Vrijdag 8 december

Ledenraad

Vrijdag 17 februari

Vrijdag 3 november

Algemene ledenvergadering

 September: datum volgt nog