Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Agenda 2022

Vergaderschema landelijk bestuur BHLB

Vrijdag 8 april
Vrijdag 13 mei
Vrijdag 10 juni
Vrijdag 8 juli 
Vrijdag 9 september
Vrijdag 7 oktober
Vrijdag 4 november:  ledenraadvergadering
Vrijdag 2 december

Ledenraad

Vrijdag 4 november  ledenraadvergadering

Algemene ledenvergadering

Vrijdag 4 maart   

Viering 100-jarig jubileum

16 september