Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Diploma

Afgelopen week hebben we een diploma-uitreiking gehad van onze zoon Wessel. Hij heeft een opleiding gevolgd aan het Dairy Trainings Center (DTC) in Oenkerk. Met deze opleiding worden de deelnemers voorbereid op de overname en het leiden van het eigen bedrijf. Een 2-jarige opleiding die de jongeren als zeer nuttig ervaren. Als afsluiting moesten ze een bedrijfsplan presenteren van het bedrijf en dit verdedigen voor een aantal mensen van de Rabobank. Wij als ouders mochten hierbij aanwezig zijn. Het werd interessant toen 1 van de leerlingen de vraag kreeg waarom hij de productie niet verhoogde om zodoende meer melk uit zijn bestaande stal te krijgen. Blijkbaar is de nieuwe ‘strategie’ van de Rabobank onder leiding van Alex Datema nog niet bij de adviseurs geland. Het triggerde mij dan ook om deze adviseur tijdens de lunch eens te vragen naar het waarom van deze intensivering: deze opmerking werd door hem namelijk in zijn geheel niet financieel onderbouwd. Een duidelijk antwoord heb ik daar niet op gekregen. Wel is duidelijk dat er nog een grote kloof zit tussen de top van de Rabobank en de mensen op de werkvloer.

Het 2e gedeelte van de diploma-uitreiking werd ingevuld door Klaas de Jong , directielid van Royal A-Ware; A-ware is eigenaar van het DTC in Oenkerk. Na het ‘reclamepraatje’ over A-Ware ging Klaas in op de toekomst en kansen van de Nederlandse melkveehouderij. Daarbij kwam hij met een paar interessante feiten naar voren. 5 miljard ha grond (38% van het aardoppervlak) wordt gebruikt als landbouwgrond. 1,58 miljard ha daarvan is maar geschikt voor de teelt van humaan plantaardig voedsel, wat dus rechtstreeks door de mens geconsumeerd kan worden. De rest is grasland en dus alleen geschikt om vee op te laten lopen. Dat kunnen dus dieren zijn voor de productie van melk of vlees (waardevolle producten voor menselijke consumptie). Tevens produceren de dieren daarbij meststoffen om die 1,58 miljard ha mee te bemesten. Dat vergeten burgers vaak: planten moeten wel ergens van kunnen groeien. De conclusie van het verhaal was dan ook dat melk een sleutelrol speelt in de toekomstige voedselkringloop. Best een interessante gedachte.

Doordat de overheid moeite heeft naar deze feiten te luisteren krijgen we acties zoals 2 weken geleden; een vorm van actievoeren waar ik overigens niet achter sta, maar waarbij je je wel moet afvragen waar deze frustraties vandaan komen en hoe het zover heeft kunnen komen. Daarom heb ik met een collega veehouder maar eens een afspraak gemaakt met de wethouder van onze gemeente. Op Rosenmontag (de maandag tijdens carnaval) had hij wel een uurtje tijd voor ons . De kern van het gesprek was dat er veel te veel over de landbouw wordt gepraat in plaats van met de landbouw, ook op gemeentelijk niveau. Een gekozen volksvertegenwoordiger (wethouder) hoort op de eerste plaats naar haar inwoners te luisteren en niet naar allerlei natuurorganisaties die hun eigen ‘feestje’ willen gaan vieren bij ons in het gebied. Op de vraag of er een toekomstig beeld is hoe het gebied er over 20 jaar uit zou moeten zien, bleef hij het antwoord schuldig. De jonge boer met diploma maakt in ieder geval zijn of haar eigen keuze en in veel gevallen buiten onze gemeente of buiten de landbouw. Dan is het te laat en gaat zijn of haar ‘diploma’ niet gebruikt worden om de bevolking aan het eten te houden en ons mooie Twente in stand te houden. Laat daar die wethouder met zijn ‘diploma’ maar eens over nadenken.