Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Is Nederland wel een land?

Het was druk in Ter Apel. Zo druk, dat het in het aanmeldcentrum voor asielzoekers even niet meer mogelijk was om je aan te melden. Buiten slapen kon nog wel. Het was zo druk omdat wijd en zijd bekend is dat Nederland een heel gaaf land is. Iedereen wil hiernaartoe. Er was nog een reden dat het heel druk was in Ter Apel. Je kan er meestal wel in, maar daarna kan je er niet meer uit. Nederland heeft een gebrek aan plekken waar asielzoekers kunnen worden opgevangen en Nederland heeft dankzij het briljante beleid om de woningmarkt geheel aan zichzelf over te laten, een gebrek aan woningen waar je ook echt in kan wonen zonder failliet te gaan. De oplossing is eenvoudig: maak meer plaats. Maar eenvoudige oplossingen bestaan niet. 

17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde

Dit het refrein van een bekend liedje. Daarin wordt verwoord wat in toenemende mate het probleem van Nederland aan het worden is en een van de redenen waarom het zo druk is in Ter Apel.

Nederland wordt niet geregeerd vanuit Den Haag, maar vanuit gemeentes, provincies, soms vanuit bedrijven, die ook wel multinational worden genoemd, of zelfs wel eens door individuele burgers, die ook wel influencers worden genoemd. Dus als de staatssecretaris voor asielzaken aan de gemeente vraagt om meer plekken ter beschikking te stellen en het blijft daarna heel erg stil, dan hebben niet gemeenten een probleem maar de staatssecretaris. Hij blijkt dan een generaal zonder leger te zijn waar je straffeloos de middelvinger naar kan opsteken. Gemeenten hebben geen zin in een AZC. Het geeft gezeur als het gaat komen en gezeur als het weer vertrekt. 

Met 17 miljoen mensen is het heel erg nodig dat er wetten en regels zijn. De vrijheid van de een houdt op waar de vrijheid van de ander begint. Die ruimte moet bewaakt worden door een overheid die 17 miljoen mensen de wetten voorschrijft. Dat is heel erg nodig om te voorkomen dat het een nog grotere bende wordt dan het nu al lijkt te zijn. Om dat voor elkaar te krijgen moeten de Tweede Kamer en de regering doen waarvoor ze zijn geroepen: wetten maken. Graag degelijke, duidelijke, eenduidige wetten. Niet dat gepruts dat nu zo nu en dan verschijnt en waar het allemaal erger van wordt.

Soms krijg je de indruk dat Kamerleden het idee hebben dat hun taak is zoveel mogelijk moties in te dienen en vragen te stellen, waarbij de Partij voor de Dieren altijd vragen stelt waarop ze het antwoord al kennen. Begrijpelijk is dat met 20 partijen in de Kamer het niet eenvoudig is om op te vallen. Maar de Kamer is niet het instituut dat de kampioenschappen moties indienen organiseert. 

Het parlement moet, samen met de regering wetten maken waarmee het land kan worden georganiseerd en worden bestuurd. Den Haag moet de indruk wegnemen dat Nederland geen land is, maar een verzameling gemeenten die toevallig allemaal wel Koningsdag willen organiseren.  Den Haag, pak de regie! Het land moet bestuurd worden. Schrijf die 17 miljoen mensen de wetten voor, en dan wel een beetje kwaliteit graag. Zodat het in een keer goed is. De rechterlijke macht heeft het al druk genoeg zonder jullie.