Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

U wordt bekeken

Tijdens een debat in de Tweede Kamer riep Tjeerd de Groot (D66) op tot het sturen van foto’s van met glyfosaat bespoten percelen aan de minister van landbouw. De percelen – vooral grasland – kleuren na gebruik van glyfosaat oranje, dat wil zeggen als je het geduld hebt om daarop te wachten. Veel boeren hebben, helaas, te veel geduld. De Groot is een tegenstander van het gebruik van glyfosaat en wil met zijn fotoactie de minister overtuigen dat glyfosaat veelvuldig wordt gebruikt en dat dit heel erg vreselijk is. Waarom het vreselijk is kan ik niet zeggen. Wel dat het een in Nederland en de EU toegelaten middel is waaraan door mensen als De Groot eigenschappen worden toegedicht die vooralsnog niet bewezen zijn. Verbieden van glyfosaat is wat De Groot wil. Hij vroeg het, tevergeefs, aan de toenmalige minister Schouten, en hij vraagt het nu opnieuw.

De minister melde dat hij veel foto’s heeft gekregen van prachtige Hollandse landschappen en ook van oranje velden. 

In reactie op het aandringen van De Groot zei de minister dat er wel alternatieven moeten zijn om de teelten te beschermen, dat hij vertrouwen heeft in het werk van het CTGB, en de huidige toelating respecteert. In een ideale situatie is glyfosaat niet meer nodig, maar zover zijn we nog niet.

Net als zijn voorganger houdt ook deze minister de boot, terecht, af. Het middel is toegelaten, en de minister is niet bevoegd dat te veranderen.

Glyfosaat is een heel nuttig middel dat de mogelijkheid biedt om moeilijke wortelonkruiden aan te pakken. Het is een middel dat steun biedt voor hen die met een, door de overheid gewenste, niet kerende grondbewerking aan de gang zijn of willen gaan. Het is een middel, dat – zo blijkt uit uitgebreid internationaal onderzoek – niet kankerverwekkend is, niet hormoon verstorend en dat een lage toxiciteit heeft. Helaas gaat het niet om de feiten. Het gaat om de emotie. 

Het is ook een middel dat ondertussen iedereen kent, ook buiten de landbouw. Het is een middel dat verpachters willen verbieden om zelf een groener imago te krijgen. Rechters gaan daar – de EU-regels negerend – in belangrijke mate in mee.  Glyfosaat wordt ten onrechte gecanceld.

Zolang het is toegelaten is het dus een middel dat verstandig moet worden ingezet en waar verstandig mee moet worden gewerkt. 

Het is niet nodig te wachten totdat het perceel de aandacht trekt met een oranje kleur. In de juiste formulering, onder goede omstandigheden gespoten, werkt het snel, effectief, en heeft een korte wachttijd voor bewerking. 

Weet dat u wordt bekeken. Verstandig en verantwoordelijk handelen is in het belang van ons allemaal.

Hans Meijer, waarnemend voorzitter