Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Voornemens

Een nieuw jaar is voor velen van ons aanleiding om zich dingen voor te nemen. Het gaat dan vaak om dingen die je beter zou willen doen, anders ook. Dat kan soms gaan over kleine dingen zoals het voornemen om nu ook echt te gaan fietsen op die spannende sportfiets die je in een opwelling hebt gekocht. Soms gaat het over grote dingen, zaken die je het komende jaar echt anders wil gaan doen.

Ook als minister kan je je dingen voornemen. Zo kan je, als minister van stikstof, na een heel jaar praten over stikstof het voornemen hebben om nu echt stappen te zetten in het oplossen van de stikstofcrisis. 

De minister van landbouw denkt dat 2023 het jaar van de oplossingen wordt. Hij heeft zich voorgenomen nog dit voorjaar met een landbouwakkoord te komen en de problematiek van de PAS-melders op te lossen. Pas-melders die buiten hun schuld in een weinig benijdenswaardige positie zijn gebracht door de overheid. 

Van sommige zaken zou het goed zijn als de ministers van LNV zich dat zouden gaan voornemen, Zo zou het goed zijn het voornemen te hebben om in 2023 te gaan werken aan samenhangende wetgeving. Samenhangende wetgeving vraagt van de wetgever het besef dat het oplossen van een probleem met wetgeving is als het trekken aan een schoenveter: trek aan het uiteinde en alles beweegt. Zaken los van elkaar bezien zal vaak niet gaan.

Nu de grondmobiliteit over 2022 volgens het kadaster 1,64% is, zou het goed zijn als de minister van stikstof beseft dat het voornemen om boeren uit te kopen iets met de grondmobiliteit en de prijs gaat doen. Die prijs is in het laatste kwartaal van 2022 alweer 10% hoger dan de gemiddelde prijs over heel 2021. 

Het zou goed zijn als de minister van stikstof door heeft dat niet alle boerenbedrijven eigendomsbedrijven zijn, maar dat er van alles mogelijk is bij grondgebruik. Hoevepacht, gedeeltelijke reguliere pacht, korte pacht, alles komt voor, in elke combinatie. Simpel opkopen zal er dus niet bij zijn. Het voornemen van de minister zou kunnen zijn om zich bewust te zijn van de verscheidenheid en van de noodzaak om maatwerk te leveren.

Als de minister van landbouw met het landbouwakkoord aan de gang is, zou een heel goed voornemen zijn om de herziening van het pachtstelsel ook eens een keer goed te regelen. Daar is in ieder geval het besef voor nodig dat een nieuw pachtstelsel een samenhangend stelsel moet zijn van verschillende pachtvormen. Denken dat de zaak geregeld is met het ontmoedigen van pacht korter dan zes jaar en het vrijlaten van de rest, is echt te eenvoudig. Ook is het nodig dat de minister van landbouw begrijpt dat pacht niet het ultieme instrument is om duurzaamheid in de landbouw te regelen. Duurzame landbouw gaat over alle landbouw. Ook 2023 zal te kort blijken te zijn om alle voornemens in daden om te zetten. Gelukkig komt er daarna weer een jaar.