Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Contact

Heeft u een adviesvraag of opmerkingen, vragen of suggesties over belangenbehartiging? Of wilt u lid worden? Vul dan het formulier in of stuur ons een mail.


Secretaris

J.A. Groeneveld
06 53 79 22 84
Mail de secretaris

Penningmeester

J. Oenema
06 54 72 65 22
Mail de penningmeester
Bankrekeningnummer
NL93 RABO 0341 0526 12

Adviseur

Ing. A.F. van Rozen
Emdaborg 26
9751 SJ Haren
06 51 37 95 60
Mail de adviseur

Ledenadministratie

Heeft u vragen over uw lidmaatschap of de contributie of wilt u een wijziging in uw gegevens doorgeven? 
Tonnie Ketelaar
06 13 76 91 25
Mail de ledenadministratie

    Formulier

    Bericht: