Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Over BLHB

De BLHB (Bond van landpachters en eigen-grondgebruikers in Nederland) heeft als doel het behartigen van de belangen van pachters, erfpachters en eigen-grondgebruikers in Nederland. Daarbij staat de grondgebonden landbouw centraal. Bij de BLHB vindt u specifieke deskundigheid op het gebied van (erf)pacht en grondgebruik.

Pachtdiscussie

De BLHB levert een bijdrage aan het maatschappelijk debat over de pachtwetgeving en wendt zijn invloed aan in de politieke discussie over pacht.

De Landpachter

De BLHB geeft maandelijks het blad ‘De Landpachter’ uit met standpunten, actualiteiten, achtergrondinformatie en advisering op het gebied van pacht, erfpacht en grondgebruik.

Advies nodig?

De BLHB is voor het agrarische bedrijf het loket voor advisering op het gebied van grondgebruik in het algemeen en (erf-)pacht in het bijzonder.

Historie

De Bond van landpachters en hypotheekboeren (BLHB) werd op 22 september 1922 opgericht in Tzummarum in Friesland. Inmiddels is de naam gewijzigd in Bond van landpachters en eigen-grondgebruikers en bestaat de BLHB nog steeds (de afkorting is hetzelfde gebleven). In 2022 vierden we ons eeuwfeest!