Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Bestuur

De BLHB heeft een landelijk bestuur dat gekozen wordt door de ledenraad.

Elk jaar wordt een ledenvergadering gehouden.

De ledenraad komt twee keer per jaar bijeen en handelt diverse organisatorische zaken af.

Ook vervult de ledenraad de functie van klankbord voor het bestuur.

Elk lid wordt in een district ingedeeld en elk district heeft een bestuur.

Elk districtsbestuur organiseert jaarlijks districtsbijeenkomsten.

Landelijk bestuur

Waarnemend voorzitter

Drs. Hans Meijer
Cadzand
0117 392 502
06 41 20 80 80
Stuur een mail

Penningmeester

Johannes Oenema
’t Heidenskip
06 54 90 12 59
Stuur een mail
Bankrekeningnummer BLHB: NL93 RABO 0341 0526 12

Adviseur

Ing. Dries van Rozen
Groningen
06 51 37 95 60
Stuur een mail

Secretaris
Jeroen Groeneveld
Lattrop-Breklenkamp
06 53 79 22 84
Stuur een mail

Gustaaf Hoogland
St. Maartensvlotbrug
06 53 37 68 84
Stuur een mail

Erik Bartelds
Erica
06 50 51 78 24
Stuur een mail