Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Districten

De BLHB heeft 9 districten en elk district heeft een bestuur.

District

Voorzitter

Telefoonnummers

Groningen / Drenthe

Friesland

Overijssel

Flevoland

Midden-Nederland

Achterhoek

Holland

Zuid-West

Brabant / Limburg

06 520 950 58

06 130 935 24

038 332 4494

06 22 61 11 23 / 0527 652 390

033 286 3759

0543 569 934

06 533 768 84

0117 392 502 /
06 412 080 80

045 575 1830 /
06 201 385 95