Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Forse stijging regionormen 2024

Jaarlijks publiceert de minsister van LNV de pachtnormen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen. De pachtnormen die op 1 juli 2024 ingaan, zijn fors gestegen en deze stijging was door het bestuur van de BLHB grotendeels voorzien. In 2023 was de stijging ook al fors. De gemiddelde pachtnorm in 2024 is nu de hoogste sinds de invoering van het pachtprijzenbesluit in 2007. 

De pachtnormen 2024 worden gebaseerd op de gemiddelde bedrijfsresultaten in de periode 2018-2022. Het jaar 2017 was een redelijk jaar en viel af en is 2022 erbij gekomen. In 2022 was in de akkerbouw en met name in de melkveehouderij een extreem goed jaar. Deels is de verhoging verklaarbaar maar bij een aantal pachtregio’s plaatst de BLHB vraagtekens. 

De pachtnormen worden gebaseerd op de bedrijven in het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. De representativiteit van de bedrijven in de pachtregio’s IJsselmeerpolders, Zuid-Limburg en Zuidwest-Brabant werden al sterk in twijfel getrokken en dit wordt door deze publicatie nog een keer versterkt. De BLHB heeft daarover al diverse malen haar ongenoegen geuit. Geen enkele instantie in Nederland kan door de zogenaamde geheimhoudingsplicht een controle op de juistheid van deze bedrijven uitvoeren, zelfs het ministerie van LNV niet. De BLHB blijft haar kritiek uiten en blijft streven naar transparantie en controle. 

Voor vragen en reactie: 

Hans Meijer, wnd. voorzitter BLHB Mobiele nummer: 06-41208080