Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Privacy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?
Voor het gebruikmaken van ons contactformulier vragen wij u om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. BLHB heeft die gegevens nodig om met u in contact te kunnen treden en te reageren op uw vragen. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het beantwoorden van vragen. We gebruiken uw gegevens uitsluitend om met u te communiceren over uw opmerkingen en/of vragen.

BLHB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is in het kader van de gevraagde dienstverlening.

Cookies
De BLHB-site gebruikt cookies, kleine bestanden die via uw browser op uw computer worden opgeslagen.

Deze cookies worden onder meer gebruikt voor webstatistieken om de kwaliteit van de website te verbeteren. Ook voor het afspelen van YouTube-filmpjes en het via sociale netwerken delen van artikelen kunnen cookies nodig zijn.

U kunt uw browser zodanig instellen, dat cookies alleen na uw toestemming – of zelfs in het geheel niet – op uw computer worden opgeslagen.