Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Programma regiobijeenkomsten

Januari / februari 2024

AGENDA

13.00 uur Inloop

13.15 uur Opening

13.30 uur Voorstellen aanpassing pachtstelsel door Dries van Rozen

14.15 uur Financiering pachtbedrijven door ing. Bas de Boer, Het Gebint-advies 

15.15 uur Rondleiding bedrijf

16.00 uur Afsluiting