Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Publicaties

Rapporten

De BLHB geeft regelmatig rapporten uit over de onderwerpen die (pacht)boeren aangaan.

De Landpachter

De Landpachter is het maandelijks verenigingsorgaan van de Bond van landpachters en eigen-grondgebruikers in Nederland. BLHB-leden krijgen het blad automatisch. Een los abonnement is mogelijk en kost € 115,- per jaar. Hieronder het colofon van De Landpachter.

Redactie
Ing. A.F. van Rozen
Regentessestraat 37
9717 ME Groningen
06 51 37 95 60
Stuur een mail

Eindredactie
Tekstbureau Ansje Bootsma
Stuur een mail

Vormgeving
Agrio Media & Design
Stuur een mail

Advertenties
Advertentietarieven op aanvraag
Stuur een mail

Abonnee- en ledenadministratie
Tonnie Ketelaar
06 13 76 91 25
Stuur een mail

De Landpachter niet ontvangen?
Neem contact op met Tonnie Ketelaar, 06 13 76 91 25 of
Stuur een mail

Auteursrecht
Overname van artikelen (of delen ervan) uit De Landpachter is niet toegestaan zonder uitdrukkelijk, schriftelijke toestemming van de redactie. Dat geldt ook voor vermenigvuldigen, kopiëren, publiceren op internet of opslaan in een databank.

Aansprakelijkheid
De Landpachter wordt met grote zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. De auteurs streven naar juistheid en volledigheid van informatie en beeld. Fouten blijven mogelijk. Redactie en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen, gebaseerd op onze informatie.

Druk
VanLiereMedia

ISSN
0165-8948