Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

De Landpachter

De Landpachter is het maandelijks verenigingsorgaan van de Bond van landpachters en eigen-grondgebruikers in Nederland. BLHB-leden krijgen het blad automatisch. Een los abonnement is mogelijk voor € 115,- per jaar.

Inhoud De Landpachter

  • praktische informatie voor pachters
  • bijdragen van deskundigen
  • achtergrondartikelen
  • actuele zaken over pacht