Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Regiobijeenkomsten

Als landelijk bestuur van de BLHB organiseren we in samenwerking met de districtsbesturen voor onze leden 6 regiobijeenkomsten. Deze vinden plaats op middagen in de periode eind januari en februari 2023. Alle leden ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

De thema’s zijn:

“Meebewegen met verandering” en “GLB en de kansen voor de pachter”

Programma:

Het bestuur van de BLHB organiseert in samenwerking met de BLHB-districtsbesturen regiobijeenkomsten. Met deze regiobijeenkomsten wil het bestuur, na de lange coronaperiode, een impuls geven aan het contact met haar leden.

Tijdens deze bijeenkomst presenteren we onze nieuwe pachtvisie ‘Meebewegen met verandering’. De adviseur van de BLHB, Dries van Rozen, licht deze pachtvisie toe.

Het tweede onderdeel van deze bijeenkomsten is het Gemeenschappelijk Landbouw beleid. Wat zijn de kansen en de mogelijkheden voor u als pachter en wat kan de verpachter voor u betekenen. De inleider voor dit thema is ir. Johan Kranenburg van K&G Advies. 

Voorts worden bestuurlijke aangelegenheden vanuit de districten en de meest actuele pachtzaken behandeld.

Inmiddels hebben bijeenkomsten op 24 en 25 januari in respectievelijk Markelo en Tynaarlo plaatsgevonden.

Voor de gebieden Noord-Holland, Flevoland, Noordwest Overijssel en West-Gelderland vindt de bijeenkomt plaats op 

donderdag 9 februari 2023 
van 13.30 tot 16.00 uur 
de Meeuwenhoeve 
Meeuwenweg 28 
8218 NE Lelystad

Met deze regiobijeenkomsten wil het bestuur een impuls geven aan het contact met haar leden en peilen wat er onder haar leden leeft. Vanwege corona hebben we die kans de afgelopen jaren te weinig kunnen pakken.

De pachtvisie ‘Meebewegen met verandering’ kunt u hier vinden. De presentatie van Johan Kranenburg vindt u op de pagina Rapporten.