Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Belegger zoekt pachter

Bent u eigenaar van (pacht)grond en wilt u uw grond op een goede manier laten renderen met een zekere opbrengst voor een lange termijn? Uw grond verpachten aan een of meer pachtboeren met een reguliere pachtovereenkomst is hiervoor een uitstekend middel. BLHB heeft een pachtloket geopend om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Wat is het pachtloket?

Het pachtloket is bestemd voor beleggers en (toekomstige) pachters met als doel om deze twee partijen samen te brengen. Beleggers die in grond met een reguliere pachtovereenkomst willen investeren kunnen zich bij het pachtloket melden. Pachters die grond krijgen aangeboden die ze zelf niet in eigendom willen hebben kunnen ook reageren. Een pachter die meer hectares grond wil pachten, kan ook mailen naar het pachtloket.

Beleggen in pachtgrond

De BLHB behartigt de belangen van (pacht)boeren door reguliere en langlopende pacht te stimuleren. Deze pachtvormen zijn een belangrijke financieringsbron voor de landbouw, bevorderen de landbouwstructuur en stimuleren de continuïteit van pachtbedrijven. Dat is de reden waarom de BLHB beleggers in grond en pachters op zoek naar pachtgrond samen wil brengen. 

Hoe werkt het pachtloket?

Via het pachtloket kunt u aangeven dat u uw grond wilt verpachten, in pachtgrond wilt beleggen of een financier voor verpachte grond wenst. De BLHB selecteert vragers en aanbieders op hoofdlijnen en brengt hen samen. Op verzoek van één van de partijen of beide kan de BLHB voor een deskundige begeleiding zorgdragen. 

Stuur een mail met uw naam, mailadres, telefoonnummer en uw vraag of aanbod ien wij nemen contact met u op. 

Meld u aan voor het pachtloket. Ook als u meer informatie wilt.