Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Pachter zoekt pachtbedrijf

Pachtloket voor pachters

Bent u op zoek naar pachtgrond of een pachtbedrijf? Of wilt u stoppen met uw pachtbedrijf en zoekt u een opvolger? De BLHB wil de belangrijke rol van pacht in de landbouw stimuleren. Daarom kunt u terecht bij ons pachtloket. Zo kunnen we pachtgrond behouden of uitbreiden.

Hoe meldt u zich aan?

Toekomstige pachters en pachters die een opvolger zoeken kunnen zich via de mail melden. Stuur een mail met uw naam, mailadres, telefoonnummer en uw vraag of uw aanbod. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Behoud van pachtbedrijven

Het reguliere pachtareaal neemt sterk af, mede doordat er niet altijd opvolgers zijn voor stoppende pachtboeren: er komen relatief veel pachtbedrijven vrij. In toenemende mate zijn dit courante bedrijven. Courant betekent in dit geval ook: een ontwikkeld bedrijf met goede opstallen en gronden met goede externe productiefactoren. Ook beschikken deze bedrijven over de benodigde vergunningen. 

Deze goed geoutilleerde agrarische bedrijven, die ontwikkelingsmogelijkheden en dus toekomstperspectief hebben, wil de BLHB voor de sector behouden.