Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Uitnodiging algemene jaarvergadering BLHB

Het bestuur van de BLHB nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op

Vrijdag 6 oktober 2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur

‘De Schakel’, Oranjelaan 10, 3862 CX  Nijkerk, tel. 033 – 2460804        

Het thema van de dag is:  
Het pachtafhankelijke bedrijf in de toekomst

AGENDA:

10.00 uur         Inloop

10.30 uur         Opening door de voorzitter, Hans Meijer:

–    Pachtactualiteiten

–    Voorstellen aanpassing pachtregel FPG/LTO/BLHB/NAJK

11.30 uur         Ing. Alex Datema, directeur Food en Agri Rabobank Nederland

–    Wat betekent duurzaamheid en financiering voor pachtafhankelijke bedrijven

12.30 uur         Gezamenlijk buffet

13.30 uur         Lexje Rietveld en Walter Kemp respectievelijk plv. directeur en adviseur kennis en expertise uitvoering aanpak piekbelasters ministerie van LNV

–    Pachtafhankelijke bedrijven, de stikstofopgave en de regelingen. Hoe verhouden ze zich tot elkaar?

14.30 uur         Huishoudelijk gedeelte

–    Mededelingen, o.a. bestuurswisseling

15.00 uur         Afsluiting

Alle leden zijn van harte welkom. Uiteraard zorgen we voor een lunch. 

U kunt zich voor 4 oktober 2023 aanmelden via ledenadministratie@blhb.nl

Graag bij uw aanmelding uw naam en woonplaats vermelden. Wees er snel bij, want vol is vol.