Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Uitnodiging regiobijeenkomst BLHB

Het bestuur van het BLHB-district Zuidwest nodigt u van harte uit voor haar regiobijeenkomst. 

Plaats: Rusthoeve Noordlangeweg 42, 4486 PR Colijnsplaat
Datum: woensdag 10 april 2024
Tijd: 13.30 uur

De thema’s op deze bijeenkomst zijn ‘Voorstellen aanpassing pachtregel’ en ‘Duurzaam en financiering (pacht)bedrijven’. 

Op 28 september 2023 hebben LTO, FPG, NAJK en BLHB samen met pachtdeskundigen voorstellen voor aanpassing van de pachtregel aan minister Adema overhandigd. Het uitgangspunt van de voorstellen is het stimuleren van duurzame, langjarige pachtovereenkomsten. 

De Rabobank heeft met het aanstellen van de voormalige voorzitter van BoerenNatuur, Alex Datema, als directeur Food en Agri ingezet op vergroening en duurzaamheid. Wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk van het financieren van de landbouw? 

Agenda

13.15 uur Inloop
13.30 uur Opening
13.35 uur Voorstellen aanpassing pachtstelsel, door Hans Meijer, waarnemend voorzitter BLHB
14.15 uur Duurzaamheid en de financiering van boerenbedrijven, door John Oostvogel,  directeur Food & Agri Zuid West Nederland bij Rabobank Groep.