Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Uitnodiging regiobijeenkomsten BLHB

Als bestuur van de BLHB nodigen we u van harte uit voor onze regiobijeenkomsten. In de periode eind januari tot eind februari 2024 organiseren we 6 regiobijeenkomsten. De thema’s op deze bijeenkomsten zijn ‘Voorstellen aanpassing pachtregel’ en ‘Financiering pachtbedrijven’.  

Op 28 september 2023 hebben LTO, FPG, NAJK en BLHB samen met pachtdeskundigen voorstellen voor aanpassing van de pachtregel aan minister Adema overhandigd. Het uitgangspunt van de voorstellen is het stimuleren van duurzame, langjarige pachtovereenkomsten. 

Het financieren van agrarische bedrijven door banken wordt steeds moeizamer en dit geldt in het bijzonder voor pachtbedrijven. Het thema ‘Financiering pachtbedrijven’ licht de mogelijkheden en kansen voor deze bedrijven toe. 

We houden de bijeenkomsten op een agrarisch bedrijf, waar we ook een rondleiding organiseren. De leden kunnen zelf een keuze voor een van onderstaande bijeenkomsten maken. Ook niet-leden zijn welkom. 

We nodigen u van harte uit voor deze eerste bijeenkomsten. De uitnodiging voor de 2 bijeenkomsten in zuid en Zuidwest-Nederland vindt u in de volgende Landpachter, februari 2024. We sturen geen uitnodigingen meer per post. U krijgt wel een uitnodiging via de mail.

Ga naar de agenda voor de regiobijeenkomsten

Ga naar programma voor de regiobijeenkomsten