Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Uitnodiging regiobijeenkomsten BLHB

Als bestuur van de BLHB nodigen we u van harte uit tot het bijwonen van de regiobijeenkomsten. In de periode eind januari tot eind februari 2024 organiseren we 6 regiobijeenkomsten. De thema’s op deze bijeenkomsten zijn ‘Voorstellen aanpassing pachtregel’ en ‘Financiering pachtbedrijven’.  

Op 28 september 2023 hebben LTO, FPG, NAJK en de BLHB in gezamenlijkheid met pachtdeskundigen  hun voorstellen voor de aanpassing van de pachtregel aan de minister overhandigd. Het uitgangspunt is het stimuleren van duurzame, langjarige pachtovereenkomsten. 

Het financieren van agrarische bedrijven door de banken wordt steeds moeizamer en dit geldt in het bijzonder voor pachtbedrijven. Het thema ‘Financiering pachtbedrijven’ licht de mogelijkheden en kansen voor deze bedrijven toe. 

De bijeenkomsten worden op een agrarisch bedrijf gehouden waar we ook een rondleiding organiseren. 

Dinsdag 30 januari 2024

Trioliet
Kleibultweg 59 te Oldenzaal
Specialist in voersystemen

Woensdag 31 januari 2024

Fam. Riedstra
Eikenlaan 10 te Veenhuizen (Drenthe)
Duurzaam melkveebedrijf met vergisting

Dinsdag 5 februari 2024

Firma Hopman en zonen
Westerduinweg 10b te Petten
Lelybedrijf

AGENDA:

13.00 uur Inloop
13.15 uur Opening 
13.30 uur Voorstellen aanpassing pachtstelsel door Dries van Rozen
14.15 uur Financiering pachtbedrijven door ing. Bas de Boer, Het Gebint-advies 
15.15 uur Rondleiding bedrijf
16.00 uur Afsluiting

In deze Landpachter nodigen we de leden uit voor deze eerste bijeenkomsten. De uitnodiging voor de 4 andere bijeenkomsten vindt u in de volgende Landpachter, januari 2024. We sturen geen uitnodigingen meer per post. U krijgt een uitnodiging via de mail en via De Landpachter.