Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Word jij bestuurslid van de BLHB?

Ben jij geïnteresseerd in een functie in het bestuur van de BLHB?

Het bestuur bestaat uit vijf leden; deze vergaderen ongeveer tien keer per jaar, bij voorkeur in Nijkerk. 

Om bestuurder van de BLHB te worden is het niet nodig dat je expert bent op het gebied van pacht. Affiniteit met pacht en de rol die pacht speelt in de grondgebonden landbouw is natuurlijk wel van belang. Enige bestuurlijke ervaring is altijd een voordeel, net als een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Een visie op de ontwikkelingen van de primaire agrarische sector en bekendheid met maatschappelijke ontwikkelingen is wenselijk.

Wil je meer weten? Bel dan met Hans Meijer (0117 392 502).

We hebben als bestuur een sollicitatiecommissie ingesteld, die gesprekken voert met kandidaten. Het bestuur doet vervolgens een voordracht aan de ledenraad. In de ledenraadsvergadering van [2023 of 2022?] benoemt de ledenraad het nieuwe bestuurslid.

Heb je belangstelling? Stuur dan voor 4 november 2022 een email naar info@blhb.nl of een brief naar BLHB t.a.v. T.J. de Jong, Aukje Wijbengastrjitte 11, 9063 JC Munein.