Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Word lid

De BLHB is de onafhankelijke vereniging voor pachters, erfpachters en eigen grondgebruikers.
Uw belangen als agrariër en (erf-)pachter staan centraal.

De BLHB vindt het instrument pacht belangrijk voor de Nederlandse landbouw en voor agrarische bedrijven.

Wat heeft u aan de BLHB?

Wat is De Landpachter?

 • Geeft advies over pacht- en grondzaken, erfpacht, koop en verkoop, onteigening en vele andere zaken.
 • Informeert u via maandblad De Landpachter, regiobijeenkomsten en website.
 • Lobbyt bij de politiek en de minister van LNV.
 • Overlegt met stakeholders en leden.
 • De BLHB ondersteunt agrariërs die een proefproces willen aanspannen bij een zaak van collectief belang.

Heeft u vragen over pacht?

Wat is de contributie?

Meer informatie?

Pacht is een specifieke en complexe materie. BLHB geeft u individuele voorlichting en advies. Naast eigen mensen beschikt de BLHB over een netwerk van adviseurs die u bij vragen en problemen kunnen ondersteunen.

De contributie is € 115,- per jaar.
Een abonnement op De Landpachter zonder lidmaatschap kost ook € 115,- per jaar.
Het lidmaatschap loopt van
1 januari t/m 31 december en geldt tot wederopzegging. Dit kan per brief en per e-mail (vóór 1-12).

Wilt u zich aanmelden als lid? Vul nu het aanmeldformulier in.
Of meld u aan bij:

 • J.A. Groeneveld,
  06 53 79 22 84.
 • Tonnie Ketelaar, ledenadministratie, mail naar: Ledenadministratie
  06 13 76 91 25.